Bi- og trifascikulært blok beskriver om 2 eller 3 ledningsgrene er blokerede. 


Bifascikulært blok er kombination af RBBB og LAH, mens trifascikulært blok er kombination af 1˚AV-blok, RBBB og LAH eller LPH.

Trifascikulært blok, kan også være vekslende højre- og venstresidigt grenblok, eller venstresidigt samtidigt med 1˚ AV blok

kap1030
    Trifascikulært blok; AV blok10  + venstresidigt grenblok

 

 kap1031
Bifascikulært blok; AV blok 10  + højresidigt grenblok


Behandling

Ved synkope og bi- eller trifacikælært blok er der i reglen indikation for pacemakerimplantation

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 26. juni 2018