Bi- og trifascikulært blok beskriver om 2 eller 3 ledningsgrene er blokerede.

Bifascikulært blok er kombination af RBBB og LAH, mens trifascikulært blok er kombination af 1˚AV-blok, RBBB og LAH eller LPH.

Trifascikulært blok, kan også være vekslende højre- og venstresidigt grenblok, eller venstresidigt samtidigt med 1˚ AV blok

kap1030
    Trifascikulært blok; AV blok1+ venstresidigt grenblok

 kap1031
   Bifascikulært blok; AV blok 1+ højresidigt grenblok

Behandling: Ved synkope og bi- eller trifacikælært blok er der i reglen indikation for pacemakerimplantation

 

Senest opdateret: 9. januar 2018