Endocarditis profylaks gives, hvis du er i særlig høj risiko for at få betændelse i hjertet


Retningslinierne for profylaksen mod endokarditis er under revision. Hidtil har man anset profylakse for indiceret ved:

 • Hos tandlægen ved indgreb som: tandrensning, tandudtrækning, rodbehandling og operationer i mundhulen.

 • Hos lægen ved indgreb som: større slimhindelæsioner i mundhule, svælg, luftveje, mave-tarmkanal, ved incision og drænage af infektion og ved blærekateterisation under pågående urinvejsinfektion.


Indikation

En række hjertesygdomme har særlig høj risiko for at udvikle endokarditis ved bakteriæmi. Derfor anbefales antibiotisk profylakse forud for en række operative indgreb. Det skal understreges at anbefalingerne er "lettet" en del i forbindelse med de seneste internationale revisioner og omfatter:

 • Hos tandlægen indgreb med blødning

 • Hos lægen ved operationen i organsystemer med aktiv betændelse


Tilstande hvor profylakse er indiceret vil også blive begrænset:

 • Patienter med indopererede proteseklapper (mekaniske eller biologiske)
 • Tidligere endokarditis
 • Medfødte hjertesygdomme: i form af
 • Ductus arteriosus persistens
 • Ventrikelseptumdefekt
 • Bicuspid aortaklap
 • Aortastenose eller -insufficiens


Behandling/forebyggelse:

Ved tandbehandling:
Amoxicillin 2 g som engangsdosis 1 time før indgreb, specielt tandbehandling.
Ved penicillinallergi kan der gives: < 6.år: 0,5 g Erythromycin, 6-10 år: 1,0 g Erythromycin, >10 år 1,5 g Erythromycin, efterfulgt af ca.  1 / 3 af disse doser 6 timer senere; Surlid 300 mg kan bruges i stedet for Erythromycin 2 g.

Ved operative indgreb:
I.v. Ampicillin 2 g + Gentamycin 3 mg/kg ½ time før indgreb, evt gentaget 3 timer senere (hvor der kun gives samme Ampicillin, men kun ½ dosis Gentamycin).

Ved start af behandling udleveres et kort, som oplyser om behandling, som patienten altid skal bære på sig.

Yderligere infomation: www.hjerteforeningen.dk  

 

 

Senest opdateret: 30. juni 2018