En pacemaker er et elektrisk apparat som delvis har evnen til at registrere hjerterytmen og ved langsom puls stimulere hjertet, enten i atrierne eller i ventriklerne.

Pacemakere er i dag i stand til at lagre information om hjerterytme og funktioner – oplysninger som kan overføres fra pacemakeren til en “programmer” – dvs en særlig computer – ved pacemakerkontroller.

Pacemakeren har et batteri, hvis levetid løbende kontrolleres; når batteriet er udløbet skal hele pacemakeren udskiftes, mens elektroderne fra pacemakeren til hjertet i reglen kan anvendes igen.

Pacemakeren indopereres i reglen subcutant i venstre eller højre regio subclavia.


Incidens
: Hvert år får mere end 2500 danskere implanteret en pacemaker – overvejende personer i alderen 70-90 år. Mere end 13.000 patienter i Danmark har en pacemaker.


Pacemakertyper
: Pacemakere kan både “sense” og stimulere i atrier og ventrikler. Valget af elektrodeplacering og pacemaker type og funktion afhænger hjerterytmeforstyrrelsen.

I enkelte tilfælde anvendes pacemakere som kun virker i atrier eller ventrikler. De fleste pacemakere i dag er endvidere af den såkaldte “rate response” type, dvs pulsfrekvensen tilpasser sig patientens fysiske aktivitet. 

Pacemakeren rubriceres med 5 bogstaver efter funktion og type.


Indikation
: Kombinationen af symptomer i form af besvimelse (“Adam-Stokes syndrom”), nærbesvimelse kombineret med et af følgende ekg fund:

 • 3˚ A-V blok, permanent eller intermitterende 
 • 2˚ A-V blok, mobitz type 1 & 2, permanent eller intermitterende 
 • Udtalt permanent 1˚ A-V blok, især ved samtidig grenblok (=bi- eller trifascikulært blok)

Ved 3˚ A-V blok eller 2˚ A-V blok, mobitz type 2 vil der i reglen være indikation for pacemaker alene på grundlag af ekg ændringerne.

Øvrige indikationer, som også afhænger af alder, symptomer med mere er:

 • Syg sinusknude syndrom 
 • Symptomgivende S-A blok 
 • Symptomgivende bradykardi 
 • Atrieflimren med symptomgivende bradykardi, specielt hvor den takykardibegrænsende behandling medfører periodisk bradykardi 
 • Sinus caroticus syndrom 
 • “Malign” vasovagal synkope


Diagnose
: Besvimelse uden kendt årsag, især hos ældre, skal give anledning til grundig overvejelse om behov for pacemaker.

Undersøgelser omfatter – udover en grundig anamnes, ekg, ekkokardiografi og ofte holtermonitorering


Særlige typer pacemakere

 • Bi-ventrikulær pacemaker (BIV pacemaker) betyder at pacemakeren udover de vanlige elektroder i højre atrium og ventrikel også har en elektrode som stimulerer venstre ventrikel. Denne elektrode når venstre ventrikel via sinus coronarius, den store vene som ”tømmer” myokardiet og udmunder i højre ventrikel. Virkningen er at venstre ventrikel herved kan få en synkron kontraktion. Anvendes især hos patienter med svær hjerteinsufficiens med EF under 35% og venstresidigt grenblok. 

 • ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) anvendes til patienter med dokumenteret VF, sustained VT eller høj risiko ved iskæmisk hjertesygdom dvs EF under 35%. Sidstnævnte indikation er dog under “udvikling” og kan ikke anses som absolut.

Komplikationer
: Ved mistanke om dysfunktion eller komplikationer henvises patienten til et pacemakercenter.
Pacemaker problemer:
 • Exit blok: Manglende aktionspotentiale (p tak eller QRS kompleks) respons på pacemaker impulserne 

 • Oversensing: Pacemakeren er for følsom og fejltolker andre stimuli som hjerteaktion eksempelvis muskeluro som ved tandbørstning eller elektriske signaler fra omgivelserne. Vil vise sig som manglende pacing. 

 • Undersensing: Pacemakeren reagerer ikke på hjertets egne impulser og vil derfor stimulere selvom der er hjerterytme. Eksempel er en displacering af pacemakerelektroden. 


Kliniske
:

 • Infektion omkring pacemakeren. Bør altid føre til indlæggelse. 

 • Dårligt huddække med rødme og eventuelt perforation, også her skal patienten altid indlægges.


Særlige forhold
: Pacemakere skal fjernes inden kremering idet de kan eksplodere. Det påhviler den læge som skriver dødsattest at fjerne pacemakeren.

 • MR scanning frarådes – men kan gennemføres under særlige forhold – på et center med erfaring i dette.

 

 

 

 

Senest opdateret: 9. januar 2018