Inddeling:
  • Type 1 diabetes – immunmedieret beta-celle destruktion

  • Type 2 diabetes – insulinresistens pga. arv og miljø (overvægt-fedme, inaktivitet)

 

Andre specifikke typer

  • MODY (maturity onset diabetes of the young),
  • LADA (latent autoimmun diabetes mellitus in adults),
  • Andre sjældne genetiske defekter og syndromer


Sekundær diabetes

  • Kronisk pankreatitis,
  • mb Cushing,
  • Akromegali,
  • Behandling med glukokortikoider,


Gestationel diabetes


Diagnostiske kriterier

Diagnosen kan enten stilles ved:

1) symptomer og forhøjet glukose,

2) ved specifikke glukose værdier eller ved

3) Hba1c.

 

Ad 1
Ved tilfældig målt forhøjet plasma glukose koncentration og samtidige symptomer på diabetes (tørst, polyuri og vægttab) er diagnosen stillet.

 

 Ad 2                        
    Venøs Kapillær
    plasmaglukose plasmaglukose
    taget fra arm taget fra finger/øre
    mmol/l mmol/l
Diabetes      
  Fasteglukose ≥7,0 ≥7,0
  og/eller    
  120-min.værdi under    
  oral glukosebelastning ≥11,1 ≥12,2
       

Nedsat glukose-
tolerans (IGT)

     
  Fasteglukose ≥7,0 ≥7,0
  og samtidig    
  120-min.værdi under 7,8-11,0 8,9-12,2
  oral glukosebelastning    
       

Impaired Fasting
glycemia (IFG)

     
  Fasteglukose   6,1-7,0 6,1-7,0


Ad 3
Ved Hba1c > 6,5 % (48 mmol/mol) er diagnosen stillet. xx

OBS: for såvel 2) som 3) skal den diagnostiske prøve gentages (og være forhøjet) på en anden dag. Bestemmes flere forskellige værdier (fx både plasma glukose og Hba1c) er det den højeste værdi der er afgørende for diagnosen.


 

 

Senest opdateret: 23. februar 2018