Type 1 diabetes skyldes en autoimmun destruktion af beta-cellerne i pankreas hos genetisk disponerede, og menes udløst af virus eller toksiske stoffer.


Prævalensen af type 1 diabetes i Danmark er på ca. 25.000-30.000 og stigende.


Diagnose

Diabetes mellitus er karakteriseret ved hyperglykæmi pga. absolut eller relativ insulinmangel og tendens til udvikling af sendiabetiske manifestationer i form af makro- og mikroangiopati samt neuropati.

Diabetes er den hyppigst forekommende endokrine sygdom.


Klinik

Symptomerne udvikler sig over dage, uger til måneder afhængig af, hvor højt blodglukose er.


De karakteristiske symptomer er:

  • Øget urin produktion (polyuri)
  • Tørhed i munden, tørst
  • Vægttab
  • Træthed og nedsat energi
  • Undertiden forekommer genitalkløe
  • Forhudsbetændelse
  • Svampeinfektion
  • Sløret syn
  • Natlige læggekramper og paræstesier.


Behandling
 
Insulin:
Hurtigt virkende
Intermediært/langsomt virkende
Blandingsinsulin

Insulinanaloger:
Hurtigt virkende
Langtidsvirkende insulin
Blandingsinsulin

Sædvanligvis startes med hurtigt virkende human insulin forud for de tre hovedmåltider og intermediært/ langsomtvirkende insulin til natten.

Er der problemer med forhøjede postprandielle glukoseværdier, kan der forsøges hurtigtvirkende analog insulin forud for måltiderne, og er der problemer med specielt natlig hyppglykæmi, kan der forsøges behandlet med langsomtvirkende analog insulin.


Kost
 
Kulhydratindtag 40-60 energiprocent med vægt på frugt, grønsager, bælgfrugter og fuldkornsprodukter.
Kostfiberindtaget >40g/dag
Fedtindtaget bør ikke overstige 35 energiprocent
Proteinindtag 15-20 energiprocent hos patienter med normal nyrefunktion
Saltindtag begrænses til < 5-6 g/dag.


Fysisk aktivitet

Regelmæssig fysisk aktivitet mindst 2½ time/uge. Kontraindiceret ved svær retinopati, ved svær neuropati anbefales ikke-vægtbærende aktiviteter.


Lipidreduktion
 

Indikation for statinbehandling:
Der foreligger kun ganske få studier til belysning af effekten af statinbehandling som primær profylakse hos Type 1 diabetes patienter. Så længe patienterne ikke har mikroalbuminuri opfattes patienterne på lige fod med ikke diabetes patienter, dvs det er deres samlede makrovaskulære risikoprofil der skal tages i betragtning, før iværksættelse af statin behandling.


Sekundær profylakse

Statinbehandling uanset udgangsniveau af LDL kolesterol
Behandlingsmål er LDL <2,5 mmol/l (hvis muligt under 2,0 mmol/l)


Mål for behandlingen

Præprandial blodglukose 4-7 mmol/l
Postprandial blodglukose HbA1c <7% (53 mmol/mol) dog varsomhed ved nedsat insulinfølingserkendelse
Blodtryk: ambulatorie BT <130/80

 

 

 

Senest opdateret: 17. juni 2018