Diabetes type 2 opstår som følge af arv og miljø.


Her i landet er der ca. 321.000 patienter med type 2 diabetes, og tallet er stigende.  


Årsag

Samspil mellem arv og miljø (overvægt og utilstrækkelig motion) medfører insulinresistens, forsinket insulinsekretion og relativ insulinmangel. Med tiden forværres diabetes pga. udmatning af beta-cellerne.

Symptomerne på diabetes 2 kan være:

 • Øget tørst
 • Træthed
 • Hyppig vandladning
 • Infektion i hud og slimhinder
 • Kløe omkring kønsorganerne
 • Synsforstyrrelser
 • Forringelse af den almene helbredstilstand

Symptomerne udvikler sig langsomt over tid


Klinik

Type 2 diabetes ses især hos midaldrende og ældre mennesker. Der ses de samme symptomer som ved type 1 diabetes blot mildere. Mange er symptomfri.

Sygdommen sætter langsomt ind og kan gå upåagtet hen i årevis, før den bliver diagnosticeret.

Sygdommen bliver ofte først opdaget, når patienten kommer til undersøgelse hos læge af anden grund eller bliver indlagt for anden sygdom.

Patienten søger måske læge pga. træthed, pruritus genitalis (svampeinfektion), uklart syn (ændring i linsens vandindhold), uro i benene, paræstesier eller impotens (neuropati).


Diagnose

Da de hyperglykæmiske symptomer mangler eller er svagt til stede, er det ofte et tilfældigt fund af glukosuri eller forhøjet plasma glukose, der fører til diagnosen.

Fund af hyperglykæmi og forhøjet HbA1c bekræfter diagnosen. Patienten udvikler kun meget sjældent ketoacidose, da der er tilstrækkeligt insulin i blodet.


Behandling

Kost – oftest hypokalorisk pga. overvægt, samt motion. 

Orale antidiabetika

Biguanider:

 • Metformin 

Sulfinylurinstoffer:

 •  Tolbutamid
 •  Glibenclamid 
 •  Glimepirid 
 •  Gliclazid
 •  Glipizid

Meglitinider:

 •  Repaglinid 
Alfa-glucosidasehæmmere
 •  Acarbose

Glitazoner:  

 •  Piogliazon
DDP-IV-hæmmere: 
 • Sitagliptin
 • Vildagliptin
 • Saxagliptin 


Injektionsbehandling

GLP-1 analoger/mimetica:

 •  Liraglutide 
 •  Exenatid

Insulin:
Oftest langsomvirkende insulin eller blandingsinsuliner givet en eller to gange dagligt

Patientinformation: www.diabetes.dk 

 

 

 

 

Senest opdateret: 17. juni 2018