Grå stær (katarakt) forekommer hyppigere hos diabetikere end ikke-diabetikere.

Diabetisk retinopati er den hyppigste årsag til erhvervet blindhed i Danmark. Den optræder typisk efter 15-20 års diabetesvarighed.

På diagnosetidspunktet har 5-10% af type 2 diabetikere retinopati. Man skelner mellem baggrundsretinopati (ikke-proliferativ) og proliferativ retinopati (udvækst af kapillærer). Baggrundsretinopatien viser sig ved mikroaneurismer, små retinablødninger, hårde eksudater, bløde eksudater og retinaødem. Når forandringerne sidder på den gule plet (macula lutea) trues synet.

Ved den proliferative retinopati prolifererer kapillærnøgler og senere arvæv hen over retina og ind i corpus vitreum. Proliferationerne kan briste og give store blødninger, skrumpning af det fibrøse væv, og kan føre til nethindeløsning og blindhed.

Behandling: Retinopati (specielt med proliferationer) og makulopati behandles med laserfotokoagulation.


 

 

Senest opdateret: 23. februar 2018