Calcium metabolisk sygdom, der skyldes overproduktion af parathyreoideahormon  (PTH).


Årsag

Skyldes i ca. 80% af tilfældene adenom, i ca. 15% hyperplasi og i resten carcinom.


Klinik

Symptomerne skyldes hypercalcæmi samt PTH’s virkning på knogler og nyrer.

Pga. øget screening diagnosticeres sygdommen nu tidligt og i lette stadier.

Ca. 85% af patienterne er enten asymptomatiske eller har lette symptomer. I lette tilfælde føler patienten sig træt, svag og deprimeret.

Muskelkraften og koncentrationsevnen er nedsat, og personligheden kan være ændret. Kvalme, opkastninger og obstipation samt ledgener og knoglesmerter forekommer. 

I svære tilfælde af hypercalcæmi ses bevidsthedssløring stigende til coma. I ca. 15% af tilfældende ses nyresygdom med nyresten og forkalkning i nyrerne. PTH, basisk fosfatase og ioniseret calcium i blodet er forhøjet. Røntgen kan afsløre knoglecyster, men oftere ses resorption af kortikal knogle under periosten i fingrene (’billetklip’). I kraniet kan ses lignende forandringer (’salt og peber’).

Sekundær hyperparthyreoidisme ses ved en række sygdomme og tilstande, hvoraf de hyppigste er nyreinsufficiens og D-vitaminmangel. Man finder forhøjet PTH, nedsat fosfat men normal calcium i blodet.


Behandling

Den definitive behandling er kirurgi.

Cinacalcet kan anvendes hvor kirurgi er kontraindiceret. Ofte vil man imidlertid afvente behandling og blot kontrollere niveauet af ioniceret calcium og PTH.


Årsager til hypercalcæmi:Øget frigørelse af kalk fra knogle

 • primær hyperparathyreoidisme
 • malignitet
 • immobilisation 
 • thyreotoxicosis
 • vitamin A forgiftning
 • Pagets sygdom

 
Øget calciumabsorption fra tarmen 

 • vitamin D forgiftning 
 • sarcoidosis 
 • ektopisk vitamin D produktion 


Nedsat calciumudskillelse i urinen

 • familiær hypokalciurisk hypercalcæmi 
 • mælk-alkali syndrom
 • akut nyreinsufficiens


Nedsat optagelse af calcium i knoglerne 

 • aluminiumforgiftning


Pseudohypercalcæmi                 

 • makroglobulinæmi 
 • myelomatose
 • hyperalbuminæmi


Andre

 • thiazider 
 • binyrebarkinsufficiens 
 • litium 
 • østrogen/tamoxifen 
 • parenteral hyperalimentation 
 • fæokromocytom

Ved sarcoidosis forekommer hypercalcæmi i ca. 10% af tilfældene. Patienten har supprimeret PTH og kraftig forøget koncentration 25-OH D-vit.

Hypercalcæmien behandles med prednisolon.

Ved thyreotoxikosis ses hos ca. 25% en let hypercalcæmi, som ikke er behandlingskrævende. PTH er supprimeret og fosfat ligger højt i normalområdet.

Akut binyrebarkinsufficiens kan være ledsaget af hypercalcæmi, som svinder efter steroidsubstitution. Thiazidbehandling kan øge serumcalcium, som er let og oftest forbigående.

A-vitaminforgiftning giver hypercalcæmi pga. knogleresorption, som svinder på prednisolonbehandling og A-vitamin seponering.

Indtagelse af calcium sammen med absorberbare antacida kan medføre hypercalcæmi og nyrepåvirkning.
Den kraftige knogleresorption, som ses ved pludselig immobilisering, kan give hypercalcæmi, som svinder, når patienten genoptager den daglige fysiske aktivitet.

Malignitets-associeret hypercalcæmi ses hos ca. 10% med udbredt malign sygdom og skyldes, at tumor frisætter parathyreoideahormonrelateret protein (PTHrP), PTH, 25OHD og prostaglandiner. Knogleresorption pga. osteolytiske metastaser spiller en mindre rolle.

 

 

 

 

Senest opdateret: 16. juni 2018