Kardio-vaskulære komplikationer er årsag til myokardieinfarkt, apopleksi og gangræn.


Myokardieinfarkt er 3-4 gange hyppigere forekommende end hos ikke-diabetikere.

Stumme myokardieinfarkter forekommer hyppige hos diabetikere end hos ikke-diabetikere.

Mortaliteten er dobbelt så høj hos diabetikere. AMI er hoveddødsårsagen hos type 2 diabetikere.

Apopleksi forekommer ca. tre gange så hyppigt hos diabetikere som hos ikke diabetikere og cladicatio intermittens pga. aterosklerose i benene er ca. fem gange hyppigere hos diabetikere end hos ikke-diabetikere.

Gangræn af fødderne forekommer ca. tredive gange hyppigere hos diabetikere end ikke-diabetikere. 

 

Senest opdateret: 16. juni 2018