Ketoacidose er en akut, livstruende tilstand karakteriseret ved forhøjet blodsukker (hyperglykæmi), ketose og metabolisk acidose (pH <7,3). 


Årsag

Ketoacidose opstår ved absolut insulinmangel med frisætning af glukagon, katekolaminer, kortisol og væksthormon (modregulatoriske hormoner).

Det fører til overproduktion af glukose og ketonstoffer i leveren, samt nedsat optagelse af disse stoffer i perifere væv.

Udløsende faktorer

Type 1 diabetes kan debutere med ketoacidose. Infektioner, utilstrækkelig insulintilførsel, AMI eller traumer kan være udløsende faktorer.


Klinik

Patienten er træt, svag, energiløs og tørstig pga. polyuri. Ved udtalt ketoacidose er der bevidsthedssløring stigende til bevidstløshed og koma. Pulsen er påskyndet, der er nedsat hudturgor, øjnene indfaldne og blodtrykket lavt. Respirationen er hurtig og dyb (Kussmaul respiration).

Patienten lugter ud af munden af acetone (lugter som frugtkælder eller nyslået hø). Patienten har ofte ondt i maven, kvalme og opkastninger.


Diagnosen

Stilles på de kliniske fund og fund af hyperglykæmi, forhøjede blodketoner (oftest > 3 mmol/l), metabolisk acidose (lavt pH, lavt bikarbonat og lavt PCO2). Kreatinin og karbamid er forhøjede pga. dehydrering.


Behandling

Akut indlæggelse ved mindste mistanke om ketoacidose.

Der injiceres hurtigvirkende insulin intravenøst efterfulgt af intramuskulært insulin hver time.

Der gives endvidere infusion af isotonisk NaCl, isotonisk K-NaCl og ved svær acidose (pH <7,0) isoton Na-bikarbonat.

  

Senest opdateret: 17. juni 2018