Diabetes mellitus også kaldet sukkersyge, er en kronisk stofskiftesygdom.

WHO har inddelt Diabetes mellitus i tre former

  • Type 1-diabetes
  • Type 2-diabetes
  • Gestationel diabetes


Kontrollen af personer med sukkersyge er livslang og foregår i samarbejde med egen læge og diabetesambulatorium.

Formålet med kontrollen er at optimere reguleringen af blodglukose, opdage evt. følgesygdomme så tidligt som muligt og undervise i egenomsorg. 

Rutinekontrollerne foregår hver 3. - 6. måned. Ved kontrollerne medbringes diabetesbogen, hvor hjemmeblodglukosemålingerne er nedskrevet. Ved kontrollerne måles blodglukose, HbA1c, vægt og blodtryk, og der tages stilling til den fortsatte behandling.

Årskontrollerne foregår hvert år til hvert andet år.

Der måles det samme som ved rutinekontrollerne, og suppleres med kreatinin og karbamid, natrium og kalium, lipidstatus, TSH i blodet.

Urinen undersøges for albumin-kreatinin ratio.

Fødderne inspiceres, og undersøges for pulsforhold og følsomhed (monofilament undersøgelse).

Øjnene undersøges bedst ved retinafoto hos øjenlæge eller i øjenscreeningsklinik. 


Se tillige: Sendiabetiske komplikationer

 

 

Senest opdateret: 17. juni 2018