Hypoglykæmi er en tilstand, hvor hvor blodets indhold af sukker (glukose) bliver for lavt.

Der er ikke enighed om definitionen for hypoglykæmi, men ofte defineres dette ved blodglukose < 3,5 mmol/l og alvorlige tilfælde ved blodglukose under 2,8 mmol/l.

Man skelner mellem symptomatisk hypoglykæmi og biokemisk hypoglykæmi.


Årsag

Lægemiddelpræparater (insulin, orale antidiabetika)

Tumorer (insulinom, hepatom, lymfom, mesenkymale tumorer)
Svær lever-, nyre-, hjerteinsufficiens
Binyrebarkinsufficiens
Efter gastrektomi, gastric bypass
Blodforgiftning (Sepsis)


Klinik

Blodglukose <2,5 mmol/l er ikke altid ledsaget af symptomer. De første lette symptomer skyldes aktivering af det sympatiske nervesystem og består i sult, sved, uro, rysten, hjertebanken, paræstesier og kulderystelser. Omgivelserne kan se, at patienten er bleg.

De cerebrale symptomer kommer ved sværere eller længerevarende hypoglykæmi. De viser sig ved forvirring, sløvhed, fjoget opførsel og evt. aggressivitet. De kan let forveksles med beruselse. I sværere tilfælde ses hemiparese, kramper og coma, der i yderste konsekvens kan føre til svær hjerneskade og død. Under søvn registreres hypoglykæmi ikke så let som om natten.

Patienter med konstant velreguleret blodglukose og lang diabetes varighed risikerer at udvikle ’hypoglycaemic unawareness’. Det vil sige, at de sædvanlige advarselssymptomer ved lavt blodglukose er manglende.


Diagnose

Stilles på symptomerne og samtidig fund af lavt blodglukose. Symptomerne svinder prompte ved fødeindtagelse.


Behandling

Behandling retter sig efter den primære årsag til hypoglykæmien.
Hvis hypoglykæmien skyldes insulin eller orale antidiabetika, gives i første omgang mad i form af sød saft, eller glukosetabletter (druesukker) og der gives brød.

Hvis patienten er bevidsthedssvækket givers glukose isoton initialt ca 250 ml intravenøst. Hvis man ikke kan skaffe intravenøs adgang gives glukagon 1 mg intramuskulært. Det kan evt. gives af pårørende (Glucagen Hypokit).

Hypoglykæmi efter oralt antidiabetikum er ofte langvarig, da patienten er intoksikeret og kræver ofte langvarig behandling med intravenøs isoton glukose tilførsel.

Patienten udskrives oftest først efter 2-3 døgns observation og monitorering af blodglukose. 

 

 

 

 

Senest opdateret: 16. juli 2018