Nervesygdom [diabetisk neuropati] også kaldet nervebetændelse inddeles i perifer sensomotorisk og i autonom neuropati. 


Perifere sensomotoriske neuropati begynder med paræstesier i tæer og senere i fingre. Senere kommer der jagende smerter og til sidst opstår der dødhedsfornemmelse og følelsesløshed perifert på ekstremiteterne.

Patienten fornemmer det, som om han går på vat, og der er risiko for udvikling af neuropatiske sår.

Behandles med analgetikum ved smerter (specielt er tramadol virksom) og ved sværere smerter der kræver kontinuerlig behandling med tricyklisk antidepressivum, carbamazepin, gabapentin eller pregabalin.

Autonom neuropati kan afficere mange viscerale funktioner. Det kan føre til hypotension, takykardi i hvile, gastroparese, diaré vekslende med obstipation, blæretømningsproblemer og impotens.

Ved motorisk neuropati ses nedsat muskelkraft og muskelatrofi.

Ved diabetisk neuropati er det som regel blodgennemstrømningen i de små blokar omkring nervebanerne, der er problemet. Nerverne bliver ganske enkelt ikke tilført den rette mængde blod og nerven påvirkes og går langsomt til grunde. 

 

 

Senest opdateret: 17. juni 2018