Nyresygdom (nefropati) er en udbredt sygdom og defineres som en ændring i nyrernes struktur eller funktion af mere end 3 måneders varighed med betydning for personens helbred


Albuminuri (udskillelse af protein i urinen) er det første tegn på begyndende nefropati.

Nefropatien udvikler sig fra mikroalbuminuri til makroalbuminuri og nefropati. Der er sammenhæng mellem graden af mikroalbuminuri og blodtrykket.

Mikroalbuminuri    U-albumin/kreatinin ratio    30-300 mg/gram    
  Naturin 20-200 mikrogram/min
  Døgnurin 30-300 mg/24 t
Makroalbuminuri U-albumin/kreatinin ratio > 300 mg/gram
  Naturin   > 200 mikrogram/min
  Døgnurin > 300 mg/24 t
Incipient nefropati Mikroalbuminuri i 2 af 3 konsekutive prøver inden for 1-12 måneder
Nefropati Persisterende proteinuri (>300 mg/24 t) i 2 af 3 konsekutive
  Prøver og ingen kliniske eller parakliniske holdepunkter for
  anden nyresygdom

                 

Antihypertensiv behandling sættes ind ved diagnosen af mikroalbuminuri – også selv om blodtrykket er normalt.

 

 

 

Senest opdateret: 17. juni 2018