Vasopressinhypersekretion skyldes uhensigtsmæssig øget frigørelse af antidiuretisk hormon (ADH).

Kaldtes tidligere Schwartz-Bartters syndrom. SIADH er et aponym for ’Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion'.  


Årsag:

  •  Maligne sygdomme
  •  Lungesygdomme
  •  Sygdomme i CNS
  •  Medikamenter (clofibrate, vincristin, karbamazepin, fentiazin, haloperidol, antidepressiva, MAO-hæmmere, nikotin, thiazider


Klinik

Symptomerne skyldes ’vandforgiftning’, som skyldes hyponatriæmi.

Ved hurtig udvikling ses søvnighed, kramper, coma og mortaliteten er høj.

Ved langsom udvikling er der ofte ikke svære symptomer. 

Ved serumnatriumkoncentrationer på 115-120 mmol/l er de almindeligste symptomer madlede, kvalme, opkastninger, hovedpine og mavekramper.

Der er normalt BT og ingen ødemer.

Man finder lave koncentrationer af natrium, kreatinin, karbamid og albumin i blodet samt lav plasma osmolalitet i blodet.


Diagnose

Sygdomsbilledet er kendetegnet ved hyponatriæmi, lav plasma osmolalitet og ikke maksimalt fortyndet urin hos patient, der ikke er dehydreret og som har normal thyreoidea-, binyre-, lever-, hjerte- og nyrefunktion.


Behandling

Reduktion af væskeindtagelsen og behandling af grundlæggende sygdom.

I svære tilfælde tilføres hyperton saltvand. Hyponatriæmien korrigeres langsomt.

 

 

 

Senest opdateret: 16. juni 2018