Sygdommen skyldes uhensigtsmæssig øget frigørelse af antidiuretisk hormon (ADH).

Kaldtes tidligere Schwartz-Bartters syndrom. SIADH er et aponym for ’Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion'. 


Årsag
:

  •  Maligne sygdomme
  •  Lungesygdomme
  •  Sygdomme i CNS
  •  Medikamenter (clofibrate, vincristin, karbamazepin, fentiazin, haloperidol, antidepressiva, MAO-hæmmere, nikotin, thiazider

Klinik: Symptomerne skyldes ’vandforgiftning’, som skyldes hyponatriæmi. Ved hurtig udvikling ses søvnighed, kramper, coma og mortaliteten er høj. Ved langsom udvikling er der ofte ikke svære symptomer. Ved serumnatriumkoncentrationer på 115-120 mmol/l er de almindeligste symptomer madlede, kvalme, opkastninger, hovedpine og mavekramper. Der er normalt BT og ingen ødemer.

Man finder lave koncentrationer af natrium, kreatinin, karbamid og albumin i blodet samt lav plasma osmolalitet i blodet.

Diagnose: Sygdomsbilledet er kendetegnet ved hyponatriæmi, lav plasma osmolalitet og ikke maksimalt fortyndet urin hos patient, der ikke er dehydreret og som har normal thyreoidea-, binyre-, lever-, hjerte- og nyrefunktion.

Behandling: Reduktion af væskeindtagelsen og behandling af grundlæggende sygdom.

I svære tilfælde tilføres hyperton saltvand. Hyponatriæmien korrigeres langsomt.

 

 

Senest opdateret: 23. februar 2018