Defekt knoglemineralisering pga. D-vitaminmangel.


Årsag: Vitamin D mangel kan være på baggrund af utilstrækkelig D-vitamin indtagelse, for lille soleksponering, malabsorption og pga nogle farmaka (fenytoin, rifampicin).

Klinik: Afhænger af graden af D-vitaminmangel.

Hovedsymptomerne er knogle- og muskelsmerter samt muskelømhed og nedsat muskelkraft i benene, som giver en bredsporet vraltende gang. Hos børn fører vitamin-D mangel til rachitis.

Sygdommen forekommer ofte hos ældre på en ensidig kost og hos folk som går tildækket og får for lidt sol.

Diagnose: Påvisning af nedsat blodkoncentration af 25-hydroksivitamin D (25-OH D-vit). Senere falder serumcalcium, og basisk fosfatase og PTH øges. Sygdommen opdages ofte ved tilfældigt fund af forhøjet PTH.

På røntgen ses patognomoniske pseudofrakturer (Looser-Milkman zoner). Knogleskintigrafien viser metastaselignende opladninger spredt i skelettet.

Behandling: Sufficient kost bestående af bl.a. fed fisk (makrel, sild, laks). Endvidere gives supplement af vitamin D og calcium under monitorering af 25-OH D-vit, calcium og PTH.

Det anbefales at alle hjemmeboende ældre over 65 år får en tablet D-vitamin med 400 IE (10 mikrogram) sammen med en kalktablet per dag, evt. som kombinationspræparat.

Alle plejehjemsbeboere skal tilbydes 800 IE/dag kombineret med kalcium. Alle mørklødede indvandrere og personer, der undgår sollys, tilrådes et D-vitamintilskud på 200 IE/dag samt en D-vitaminberiget kost.

Det tilrådes endvidere, at befolkningens kost beriges med D-vitamin fra de nuværende 80-140 IE/dag til 300 IE/dag.


 

 

Senest opdateret: 23. februar 2018