Kold lungebetændelse med Mycoplasma pneumoniae som er en bakterie uden cellevæg

Mycoplasma pneumoniae smitter ved dråbeinfektion og inkubationstiden er 2-3 uger.


Symptomer

Symptomerne er i starten influenzalignende med

  • Betændelse i strubehovet (pharyngit)
  • Tør hoste
  • Let feber
  • Hovedpine
  • Forværres gradvist i løbet af en til to uger, til forskel fra Pneumokok pneumoni, som udvikles meget akut
  • Især større børn og yngre voksne rammes. 

Sygdommen behandles med makrolid antibiotika, hvilket bevirker at patienterne hurtigere bliver feberfrie.


Svære tilfælde forekommer dog også, især hos ældre. Her kan ses polyartrit, respirationssvigt og nervepåvirkning, herunder perifer neuropati og meningoencefalopati.


Udredning

Røntgen af thorax anses som ”gold standard" i pneumonidiagnostikken, da et positivt røntgen af thorax har høj specificitet for pneumoni. Infektionstal  (leukocytter og CRP-forhøjelse) PCR teknikken muliggør sikker bakteriologisk diagnostik på biologisk materiale (ekspektorat eller podning fra halsen).

Alternativt påvises titre-stigning eller påvisning af IgM i blodet.


Behandling

Ofte ikke nødvendig. Ved påvist pneumoni og/eller medtaget almentilstand påbegyndes antibiotisk behandling med makrolider som førstevalg. Zitromax azithromycin gives især til børn, da compliance er god. Alternativt tetracyclin.

 

 

 

Senest opdateret: 10. maj 2018