Diagnostik og stadieinddeling af kræftsygdomme

Efter indførelsen af pakkeforløbene er den initiale diagnostik af kræft standardiseret og i nogen grad centraliseret over hele landet.

Diagnostik og stadieinddeling kræver samarbejde på tværs af mange lægefaglige specialer men samles og koordineres oftest i en eller to enheder i hver region, fx Infiltratenheder i lungemedicinsk regi ved udredning af lungekræft.

Til diagnostik af kræft ønskes en undersøgelse der er uden risiko for patienten, som giver et hurtigt svar uden at overse noget (høj sensitivitet) og uden fejlagtigt at diagnosticere en rask patient som værende syg (høj specificitet). Derudover skal undersøgelsen også gerne være let tilgængelig og billig.
 
Denne perfekte undersøgelse har vi endnu til gode, hvorfor det oftest er nødvendigt at kombinere to eller flere modaliteter før en mistanke om kræft kan endelig be- eller afkræftes. Stadieinddeling af en evt. kræftsygdom vil ofte til en vis grad foregå parallelt med diagnostikken.
 
Antallet af billeddiagnostiske og invasive undersøgelser der anvendes i moderne kræftdiagnostik er stadigt voksende og en gennemgang af alle ligger uden for formålet med denne tekst. Princip og evt. patientforberedelse til en række hyppigt anvendte undersøgelser er beskrevet nedenfor.
 
Nedenstående skema giver et overblik over enkelte undersøgelser der ofte inddrages tidligt i udredning af patienter hvor man har mistanke om kræft, eller fungerer som filterfunktion. Skemaet er på ingen måde udtømmende, ligesom der kan være lokale forskelle i procedurer.

 
 Modalitet                Beskrivelse               Varighed               Patient forberedelse      

CT (computer  tomofrafi) 

 

 

 

Røntgenundersøgelse.

Afhængig af indikation foretages undersøgelse med eller uden iv-og peroral kontrast.

 

 


Normalt sekunder-minutter.
Ved abdominal scanninger gives ofte per oral kontrast (fortyndet  bariumsulfat med sorbitol) som indtages  ½-1 time før undersøgelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der bør foreligge aktuel Se-kreatinin. Ved iv-kontrast obs
allergi for iodholdigt kontrast samt
samtidig indtag af medicin med nyrepåvirkning, særlige retningslinjer for patienter i behandling med metformin.  
 
 
 
 
 

PET/CT (Positron  Emissions  Tomografi m. CT)

 

Kombineret røntgen og  nuklearmedicinsk undersøgelse.
Oftest  CT kombineret med injektion af  radioaktivmærket glukose, som  optages i øget omfang i de fleste maligne men også inflammatoriske celler.

Patienten hviler ca 1 time  efter injektion af sporstof.

Selve billedoptagelsen tager 15-30 min.

 

 

6 timers faste.
Se i øvrigt CT

Gastroskopi

Kikkertundersøgelse af esophagus, ventrikel  og duodenum ofte kombineret med biopsi.

 

Ca. 30 min, efterfølgende observation  i  afsnittet  i 1 time såfremt der er givet  sedation.
Har patienten været sederet (gøres ofte uden sedation) må  patienten ikke køre bil på undersøgelsesdagen.

4 timers faste. Grundet
svælganæstesi må patienten ikke  spise eller drikke 1 time efter  undersøgelsen.

 

Sigmoideo-  /Koloskopi

 

 

Kikkertundersøgelse af sigmoideum/kolon ofte kombineret med biopsi.

 

½-1 time, herefter 1-2 timers observation i  afsnittet grundet sedation og evt. biopsi.

Har patienten været sederet må patienten ikke køre bil på undersøgelsesdagen.

Udrensning (særskilt vejledning
fremsendes, starter oftest 3 dage inden  undersøgelsen).
Dagen før undersøgelsen må der kun indtages flydende kost, faste fra 1 time før undersøgelsen.

EUS / EBUS

 

Endoskopisk ultralyds-undersøgelse.
Foretages gennem bronkierne og/eller
spiserøret, mulighed for finnåls biopsi
fra tumorer/metastaser lokaliseret
i/ved bronkier, spiserør og duodenum.
Varighed ½-1 time, udføres under  sedation og patienten observeres  normalt nogle timer i afsnittet efter  endt undersøgelse. Patienten må ikke køre bil  på undersøgelsesdagen.

6 timers faste, ingen mad og drikke de  første 2 timer efter undersøgelsen.

 

 


 
 
 
 
Senest opdateret: 27. februar 2018