Oversigt over andre artikler, med beskrivelser af håndteringen af patienter med kræftsygdomme i almen praksis. Det drejer sig om forhold, som ikke er omtalt i dette kapitel, men artikler skrevet af forfattere med andre indfaldsvinkler, hvad angår fx forebyggelse og diagnostik.Blodsygdomme
:   Akut leukæmi

Blodsygdomme
:   Kronisk lymfatisk leukæmi. CLL

Blodsygdomme
:   Kronisk myeloid leukæmi. CML

Bevægeapparatets medicinske sygdomme:
 Tumorer i ryggen

Mave-tarm sygdomme
:   Coloncancer, tyktarmscancer, rectalcancer

Nyre- og urinvejssygdomme
:   Prostatakræft. Cancer prostatae

Palliativ indsats i primærsektoren
:   Smerter og obstipation

Plastikkirurg
i:  Malignt melanom

Plastikkirurg
i:   Non-melanom hudkræft

Smerte og smertebehandling
:  Behandling af smerter hos patienter med cancer sygdom

Tand-,mund- og kæbesygdomme
:   Mundhulekræft
 
 
 
 

 

 

 

Senest opdateret: 27. februar 2018