Nedre gastro-intestinalkanal

Mistanke     
 • Blødning fra tarmen
 • Ændret afføringsmønster >4 uger
 • Blødningsanæmi
 • Betydelige almensymptomer (særlig vægttab og mavesmerter)
 • Ikterus  
 • Eksempler
     o  C. coli
     o  C. sigmoidei 
     o  C. recti         
Filterfunktion   Henvisning til sigmoideoskopi /koloskopi  
Begrundet  mistanke   Afhængig af fund her  


Tyktarmskræft. Maligne neoplasmer udviklet i colon-slimhinden. 


Årsag
: Særligt genetisk disponeret er personer med hereditær non-polypøs colon cancer (HNPCC) som er den hyppigste form, mens familiær adenomatøs polypose (FAP) udgør en mindre del. Colitis ulcerosa medfører  tillige øget risiko for kræft i tyktarmen. Kostvaner med høj indhold af fedt, og  lavt indhold af fiber antages at være ansvarlig for øgede forekomst. Overvægt og alkohol øger risikoen. 


Behandling
: Kirurgisk resektion og hvis det er nødvendigt stomi. Tilfælde med Dukes C anvendes adjuverende kemoterapi i form af 6 måneders behandling med 5-FU og leukovorin plus oxaliplatin eller 5-FU, leukovorin og irinotecan. Behandlingen reducerer recidiv-risikoen med næsten 15 %.

Patienter med fjernmetastaser (ca. 20%) – og med recidiv efter tidligere tarmresektion – tilbydes kemoterapi med capecitabin (Xeloda®) plus oxaliplatin og bevacizumab (Avastin®). Behandlingen er ikke kurativ. Tilføjelsen af Avastin® fører til en beskeden men dog statistisk signifikant længere overlevelse.

Hvis der er tale om solitære levermetastaser foretages om muligt kirurgisk resektion fulgt af kemoterapi. Varmebehandling (radiofrekvensbehandling) kan være et mindre radikalt alternativ. Hos patienter med multiple metastaser begrænset til leveren kan regional kemoterapi eventuelt komme på tale. Ved progression på initial kemoterapi kan der efterfølgende tilbydes irinotecan og eventuelt ved yderligere progression irinotecan plus cetuximab (Erbitux®).


Prognose
: Afhænger af sygdomsstadiet. 5 års overlevelsen er ved stadium I >84%, stadium II >64%, stadium III >49% og stadium IV <6%. Kemoterapi til patienter med stadium IV sygdom forlænger den mediane overlevelse signifikant, men meget få er i live efter 5 år.For yderligere information s
e sundhedsstyrelsen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm

Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm 2016

 

 

 

 

Senest opdateret: 14. december 2017