Hoved-hals

 Mistanke       
 • Ensidig nasalstenose
 • Blodig sekretion fra næsen
 • Sår uden heling
 • Ny eller vækst i tumor i regionen
 • hæshed >2 uger
 • synkebesvær/globulus med smerteudstråling til ørerne
 • Ensidig sekretorisk otitis media hos voksne uden infektion
 • Kranienervepåvirkning
 • Ny eller vækst i knude i skjoldbruskkirtlen
 •  Forstørrede lymfeknuder på halsen
 • Eksempler
             o    C. parotis
             o    C. glottis
             o    C. laryngis
             o    C. thyroidea
             o    Lymfom
             o    Metastaser /ukendt primær tumor          
Filterfunktion Akut henvisning til praktiserende øre-næse-halslæge  
Begrundet mistanke  Fund af tumor hos ØNH-læge  


Strubekræft opstår oftest supraglottisk. Omkring 95% af tumorerne er planocellulære carcinomer, der omfatter de mere eller mindre sjældne varianter. Strubekræft udgør sammen med næse- og mundhulens cancere, læbe- og tungecancer, samt primær ukendt tumor i form af lymfeknudemetastaser højt på halsen sygdomsgruppen hoved-halscancer.

Læs mere om øvrige tumortyper på: www.dahanca.dk 


Årsag: Tobak med alkohol er de helt dominerende risikofaktorer herudover human papillomavirus. 


Behandling
: For at bevare stemmefunktionen er primær behandling altid strålebehandling. Hurtig diagnostik og behandling udgør en væsentlig betydning for recidiv raten, som p.t. er 25-30%. Stråleterapi kan suppleres med radiosensitizeren Naxogin. Endvidere kan der samtidig gives (konkomitant) kemoterapi med cisplatin, som øger effekten af stråleterapien. Lokale recidiver reseceres (laryngektomi). Fjernmetastatiske recidiver (til fx lymfeknuder og lunger) tilbydes evt. palliativ kemoterapi til lindring af symptomer og måske medføre livsforlængelse.


Prognose
: Afhængig af primære tumors lokalisation, histologi og udbredning  er generalt 5 års overlevelsen omkring 90 %.

 

For yderligere information se Sundhedsstyrelsens:

Pakkeforløb for hoved- halskræft 2016

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27. februar 2018