Øvre gastro-intestinalkanal

 Mistanke      
 • Abdominal smerter
 • Vægttab
 • Appetitløshed, kvalme
 • Træthed      
 • Eksempler
         o   C.oesophagi
         o   C. ventriculi
         o   C. pancreatis         
 Filterfunktion  Gastroskopi  
Begrundet mistanke 
 • Fund ved gastroskopi
 • Alarmsymptomer
          o  Synkebesvær/ -smerter >2 uger
          o  Opkastninger
          o  Nyopstået og vedvarende dyspepsi 
          o   GI-blødning
 • Abdominal udfyldning
 


Kræft i spiserøret. Der skelnes mellem kræft i spiserøret og mavemunden. De 2 typer omfatter planocellulære carcinomer lokaliseret i spiserøret og udgår fra de pladeceller, som slimhinden i spiserøret består af,  og adenocarcinomer som udgår fra slimhinden der ligger ved overgangen mellem spiserøret og mavesækken. 


Årsag: Tobaksrygning og stort alkoholforbrug øger risikoen. Reflux oesphagitis med udvikling af den kroniske irritationstilstand: Barretts oesophagus, som øger risikoen for udvikling af kræfttypen adenocarcinom med en risiko der estimeres til 25-50 %. Akalasi og tylosis disponerer. Tylosis er en sjælden autosomal dominant genetisk lidelse med fortykkelse i håndflader og fodsåler samt divertikler i oesophagus.


Behandling
: Den primære behandling er kirurgisk resektion. Patienter med lokal avanceret resecerbar sygdom tilbydes neoadjuverende behandling med kemo- (cisplatin og 5FU) plus stråleterapi efterfulgt af operation. Bedømmes tumor ikke resecerbar behandles alene med kemoterapi (cisplatin og 5FU) plus stråleterapi. Patienter med metastatisk oesophaguscancer af typen adenocarcinom kan tilbydes kemoterapi med f.eks. carboplatin, docetaxel og capecitabin, eller oxaliplatin, doxorubicin og capecitabin.


Prognose
: 5 års overlevelse for cancer oesophagei er 10% - 30%.

 

For yderligere information:
Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikel-cancer (DECV) www.gicancer.dk


Se Sundhedsstyrelsen:
Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund


Pakkeforløb for kræft i spiserør
, mavesæk og mavemund 2016


 

 

 

Senest opdateret: 14. december 2017