Kvindelige kønsorganer

 Mistanke          
 • Abdominal udspilethed, øget abdominal omfang
 • Nedsat appetit/ kvalme
 • Hyppig vandladning
 • Obstipation/ subileus/ ileus
 • Træthed
 • Åndenød
 • Vaginal blødning (postmenopausal)              
 • Eksempler
            o    C. ovarii
            o    C. corpus uteri
            o    C. cervix
            o    C. vagina               
 Filterfunktion  Gynækologisk undersøgelse og palpation af abdomen  
 Begrundet mistanke  Ved positivt fund og ingen anden forklaring  


Kræft i æggestokke. Omfatter epiteliale tumorer  (95%) og germinative tumorer. 


Årsag: Der er opgørelser der tyder på at anvendelse af P-piller og hormonsubstitution efter overgangsalderen nedsætter risikoen for denne kræftform. Mutationer i ovarie- og brystcancer generne BRCA I eller BRCA II påfører kvinden en kumulativ risiko på 50-90 % for at udvikle ovariecancer inden 70 års alderen.


Behandling
: Primær behandling er kirurgisk resektion. Debulging væsentlig for prognosen ved inkomplet resecerbar sygdom, hvorfor centralisering af behandlingen med henblik på opbygning af ekspertise er vigtig. Bortset fra patienter med højt differentierede epitheliale tumorer stadium Ia modtager alle komplet resecerede patienter adjuverende kemoterapi med en kombination af carboplatin og paclitaxel (Taxol®). Samme regime gives til inkomplet resecerede, hvor behandlingens varighed styres af den iagttagne effekt. Udover vurdering ved hjælp af CT- og UL-skan kan tumormarkøren CA-125 benyttes som respons variabel i et flertal af patienterne. 

Ved sygdomsprogression efter denne første linie behandling benyttes ofte monoterapi med stoffer som doxorubicin (Caelyx®) topotecan (Hycamptin®) og gemcitabin (Gemzar®). Germinative tumorer i ovarierne behandles som testikel cancer.


Prognose
: Afhængig af sygdomsstadium. Generel 5 års overlevelse: ca. 40%. Stadium l ca. 85%, stadium ll ca. 65%, stadium lll ca. 40%, stadium Vl ca. 20%. 

 

For yderligere information se Sundhedsstyrelsen: 

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i æggestokkene

Pakkeforløb for kræft i æggestokkene

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologiwww.dsog.dk

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) www.dgcg.dk

 

 

   

 

Senest opdateret: 14. december 2017