Øvre gastro-intestinalkanal

 Mistanke              
 • Abdominal smerter
 • Vægttab
 • Appetitløshed, kvalme
 • Træthed                  
 • Eksempler
       o    C.oesophagi
       o    C. ventriculi
       o    C. pancreatis                       
 Filterfunktion  Gastroskopi  
Begrundet mistanke
 • Fund ved gastroskopi
 • Alarmsymptomer

o Synkebesvær/ -smerter >2 uger                

o Opkastninger

o Nyopstået og vedvarende  dyspepsi

o GI-blødning

 • Abdominal udfyldning
 


Kræft i bugspytkirtlen. > 90% er adenocarcinomer, ca. 75% af tumorerne er lokaliseret i caput. 


Årsag: Rygning er den væsentligste risikofaktor. Den øgede risiko er ca. 25%. Disponerende faktorer er tillige overvægt og lav fysisk aktivitet. 


Behandling
: Den primære behandling er kirurgisk resektion (Whipples operation), hvilket dog sjældent er muligt (10%). Inoperable tilfælde tilbydes palliativ kemoterapi med gemcitabin. Responsraten er kun omkring 10 %, men 3-4 gange så mange oplever lindring og 1-års overlevelsesraten forbedres. Gemcitabin anvendes ligeledes som adjuverende behandling (6 måneder) til resecerede patienter. Udviklingen af kurativt intenderet kemo-stråleterapi til denne patientgruppe pågår.

 

Prognose: Prognosen er dårlig. 5-års overlevelse. Inoperable: 1-års overlevelse på 15 % og median overlevelse på 5 måneder.


Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG):  www.gicancer.dk 

 

Senest opdateret: 14. december 2017