Prostata

Mistanke       
  • (Mænd >45 år)
  • Hæmospermi
  • Vandladningsbesvær
  • Perianale smerter
  • Lymfødem (genitalier og under- ekstremiteter)
  • Dyb venøs thromboflebit femoralt
  • Knoglesmerter                
Filterfunktion  Rektal eksploration og PSA-måling
Begrundet mistanke
  • Hård, uregelmæssig, asymmetrisk prostata
  • PSA overstiger den aldersspecifikke grænseværdi (urinvejsinfektion udelukket)


Prostatakræft, kræft i blærehalskirtlen. 


Årsag: Årsagen til prostatakræft er ukendt. I mindre end 10 pct. af tilfældene er der tale om arvelighed. Usikkert i hvor høj grad den stigende forekomst skyldes intensiveret diagnostik.
 

Behandling: Lokaliseret (intrakapsulær) sygdom: Kirurgi eller strålebehandling. Strålebehandlingen kan være ekstern eller intern såkaldt brachyterapi. Begge behandlinger er effektive. Metastatisk sygdom behandles primært med endokrin behandling: LHRH-agonister, steroide eller non-steroide antiandrogener eller orchiektomi. Kastrationsrefraktær prostatacancer behandles med docetaxel (Taxotere®), men effekten er relativt kortvarig. 


Prognose: Afhænger af sygdommens stadium. Den forventede sygdomsspecifikke overlevelse er efter 10 år for de opererede patienters vedkommende 90% og efter strålebehandling ca. 75%


For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i prostata

Pakkeforløb for prostatakræft 2016

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 14. december 2017