Nedre gastro-intestinalkanal

Mistanke        
 • Blødning fra tarmen
 • Ændret afføringsmønster >4 uger
 • Blødningsanæmi
 • Betydelige almensymptomer (særlig vægttab og mavesmerter)
 • Ikterus          
 • Eksempler
               o    C. coli
               o    C. sigmoidei
               o    C. recti             
Filterfunktion   Henvisning til sigmoideoskopi /koloskopi  
Begrundet mistanke   Afhængig af fund her  


Endetarmskræft. Maligne neoplasmer (>95% er adenocarcinomer) udviklet i rectum. 


Årsag: Sygdommen ses oftere hos mænd end hos kvinder. Incidensraterne har været svagt stigende fra ca. 45-års alderen over de sidste år.  


Behandling
: Den primære behandling er kirurgisk resektion. Afhængigt af tumors afstand fra anus samt udvækst mod den mesorectale fascie skal patienten dog have neoadjuverende kemo- og stråleterapi. Herefter udføres om muligt resektion fulgt af 6 måneders adjuverende kemoterapi. Patienter med fjernmetastaser på diagnosetidspunktet reseceres eller aflastes med stomi eller stent og tilbydes kemoterapi med capecitabin plus oxaliplatin eller irinotecan plus bevacizumab (Avastin®). Levermetastaser bør vurderes med henblik på resektion efter samme kriterier som ved colon cancer.  


Prognose
: Afhænger af sygdomsstadiet. 5-års overlevelsen ved stadie A: 77%, stadie B: 66%, stadie C: 50%


For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm


Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm 

 

 

 

Senest opdateret: 14. december 2017