Testikler

 Mistanke     
  • Persisterende (< 3uger) symptomer og anden årsag udelukket
  • Diffus forstørrelse
  • Fast tumordannelse
  • Tyngdefornemmelse, ubehag eller ømhed
  • Nyopstået gynækomasti hos yngre mand
  • Forhøjet HCG               
 Filterfunktion  Henvisning til urolog med henblik på ultralydsscanning
 Begrundet mistanke
  • Knudret tumor i testikel
  • Diffus forstørrelse/tumor i testiklen uden svind efter antibiotika
    behandling og hvor anden årsag er udelukket.


Testikelkræft. Maligne tumorer opstået i germinalcellerne som opdeles i seminomer og non-seminomer. 


Årsag: Ca. 300 tilfælfe pr. år. Incidensen har været stigende gennem 50 år, men har været svagt faldende de sidste 10 år. De store variation i incidensen af testikelkræft forudgås ofte af carcinoma in situ (CIS) forandringer, der kan spores tilbage til den føtale udvikling af testiklen. Kryptorkisme øger risikoen cancer testis 5-10 gange.


Behandling
: Orkiektomi. Yderligere behandling (kemo- og/eller stråleterapi) afhænger af sygdomsstadie og celletype. Ved stadium I overgår patienten til hyppig kontrol uden yderligere behandling. Ca.en tredjedel af non-seminomerne får recidiv og skal så have kemoterapi (cisplatin, etoposid, bleomycin). Non-seminomer med stadium II eller derover tilbydes omgående kemoterapi. Seminomer i stadium II dvs. med lymfeknudemetastaser i retroperitoneum tilbydes stråleterapi.

Ved stadie III eller IV behandles med kemoterapi. Hvis biopsi fra kontralaterale testikel, taget i forbindelse med orchiektomien, afslører CIS, gives stråleterapi for at forebygge senere cancerudvikling.


Prognose
: Testikelkræft har den højeste helbredelsesprocent af alle kræftformer, nemlig over 90 procent.

 


For yderligere information se Sundhedsstyrelsens:

Oversigt over indgang til  pakkeforløb for testikelkræft

 Pakkeforløb for testikelkræft 2016

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27. februar 2018