Urinveje

Mistanke        >40 år med ikke-synligt blod i urinen (stix)         
  • Eksempler
    C. renis
    C. vesicae      

Filterfunktion

 

 Henvisning til Urologisk afdeling  
Begrundet mistanke
  • Synligt blod i urinen
  • Gentaget ikke-synligt blod i urin og smerter i  blæreregion og/eller vandladningsgener
  • Flankesmerter og palpabel udfyldning
 


Kræft i urinblæren. Kræft opstået i blæreslimhinden, denne diagnose omfatter også kræft i nyrebækkenet ofte benævnt nyrepelviscancer. 


Årsag
: Tobaksrygning er en kendt risikofaktor sammen med karcinogener i miljøet.


Behandling
: Den primære behandling til lokaliseret sygdom er kirurgisk resektion (blærebevarende kirurgi) eller cystektomi. Der gives i Danmark ikke adjuverende kemoterapi. Inoperable patienter med lokal sygdom kan evt. tilbydes kurativt intenderet stråleterapi. Ved initialt metastatisk sygdom eller recidiv anvendes kemoterapi med carbo-/cisplatin plus gemcitabin, hvorved 10-15 % af patienterne kan bringes i årelang remission. Ved progression kan anvendes monoterapi med vinflunine hos patienter i god almen tilstand.


Prognose
: Afhænger af sygdomsstadiet. Således er 5 års overlevelsen for patienter med godartede blæretumorer næsten som baggrundsbefolkningens, overlevelsen for patienter med bindevævsinvasive tumorer er 80-90%, mens overlevelsen for patienter, hos hvem svulsten er vokset ind i blærens muskellag, er 30-70%.For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i blære og nyrer


 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 18. februar 2018