Hjerne/CNS

Begrundet mistanke       
 • Nyopstået fokal neurologisk udfaldssymptom
 • Epileptisk anfald hos voksne uden anden forklaring
 • Nyopstået personlighedsændring eller kognitivt deficit
 • Nyopstået hovedpine (ikke kronisk) eller markant ændring uden anden forklaring   
    
 • Mulig diagnose                 
        o Gliom
        o Glioblastom
        o Metastaser         


Der diagnosticeres ca. 1000 patienter om året i Danmark med primær tumor i hjernen. Dette antal omfatter patienter med både godartede og ondartede tumorer. Dette afsnit omhandler udelukkende ondartede svulster i hjernen – i særdeleshed højgradsgliomerne glioblastom grad III og glioblastoma multiforme. 

Årsag: Årsagen er oftest ukendt.  

Behandling: Primært kirurgisk resektion. Kan glioblastomet ikke fjernes radikalt behandles der med stråleterapi plus temozolamid (Temodal®), en kemoterapi i tabletform, der gives før, under og efter stråleterapiforløbet. Samlet behandlingstid er 6 måneder. Sammenlignet med stråleterapi alene øger Temodal den progressionsfri 1 års overlevelse fra 8 % til 25 % og 2 års overlevelsen fra 1 % til 14 %. Der anvendes andre behandlinger til andre subtyper af hjernekræft. 


Prognose
: Se ovenstående. Prognosen er afhængig af følgende parametre: 1. Patient relaterede: alder og performance status. 2. Tumor relaterede: tumortype og histologisk aggressivitet. 3. Behandlings relaterede: kirurgisk radikalitet, strålebehandling, kemoterapi. 4. Ventetid på diagnostik og behandling.

 

For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for kræft i hjernen

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27. februar 2018