Mama

                  Begrundet mistanke                          
  • Palpatorisk suspekt tumor
  • Nytilkommen papilretraktion
  • Nytilkommen hudindtrækning
  • Papil-areola eksem/ulceration
  • Suspekte aksillære lymfeknuder        


Brystkræft (Mammacancer) dækker over maligne tumorer, som opstår i epitelet i mamma. Ved carcinoma in situ (CIS) respekterer cancercellerne stadig basalmembranen, hvorimod denne ved invasiv cancer er gennemvokset, med heraf følgende mulighed for disseminering. 


Årsag: Brystkræft er den hyppigste cancer hos kvinder med næsten 4.000 nye tilfælde årligt i Danmark. Tilstanden er sjælden hos mænd og i så fald som regel med genetisk disposition (BrCa-generne). I <10% af tilfældene kan der påvises en disponerende genmutation i BRCA 1 genet (80%) eller BRCA 2 genet (20%). Årsagen er dog oftest ukendt, men en række faktorer øger risikoen for at udvikle brystkræft: arvelighed, kvindelige kønshormoner, alkohol og overvægt. 


Behandling
: Den primære behandling er kirurgisk resektion. Behandlingen af brystkræft vil ofte bestå af: operation + medicinsk behandling + stråleterapi i nævnte rækkefølge. Afhængigt af hvorvidt der er foretaget tumorektomi eller mastektomi, om der er fundet makrometastaser, primærtumors størrelse samt patientens alder gives forskellige former for adjuverende stråleterapi mht. strålefeltets udbredning, behandlingens fraktionering og dosis.

Den medicinske behandling afhænger af patientens hormonreceptorstatus og HER-2 status. Yngre kvinder behandles ofte med en kombination af kemoterapi (fx med cyclophosphamid, epirubicin eller docetaxel (Taxotere®)) efterfulgt af behandling rettet mod østrogenreceptor- eller HER-2. Til patienter med HER-2 positiv tumor (ca. 20 %) kan således anvendes trastuzumab (Herceptin®) og patienter med østrogenreceptor positiv tumor (ca. 65%) kan tilbydes tamoxifen eller en aromatasehæmmer, f.eks. letrosol (Femar®), exemestan (Aromasin®) eller anastrozol (Arimidex®).

Ældre kvinder med østrogenreceptor positiv tumor behandles ofte udelukkende med tamoxifen og aromatasehæmmer behandling. I tilfælde af recidiv – eller ved primært fjernmetastatisk sygdom – behandles med kemoterapi fx vinorelbine (Navelbin®) eller capecitabin (Xeloda®). 

Prognose: Prognosen er relativt god, men stærkt afhængig af sygdommens stadium på diagnosetidspunktet, og afhænger af risikofaktorer. Prognosen forbedres til stadighed på grund af en intensiv og mere differentieret adjuverende onkologisk behandling. Afhængigt af risikoprofil fokuseres der på 5 års total og recidivfri overlevelse som varierer fra 90% til 40%. Se
www.cancer.dk/  eller Danish Breast Cooperative Groupwww.dbcg.dk

For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for brystkræft

Pakkeforløb for brystkræft Pakkeforløb 2016

Se Sundhedsstyrelsens: Quickguide - National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft 29/05/16

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27. februar 2018