Ved spirometri undersøges lungefunktionen og metoden er den eneste, der med sikkerhed kan måle luftvejsobstruktion hos patienter med KOL og astma 

Det er også den bedste metode til udredningen af dyspnø og obstruktiv eller restriktiv lungesygdom. 

De vigtigste parametre er følgende:

Forceret vitalkapacitet (FVC)

Forceret ekspiratorisk (udåndings) volumen efter 1 sek  (FEV1) 

Ratioen FEV/FVC (Tiffeneaus index).

FVC kan kun måles korrekt, hvis patienten er i stand til at ekspirere i mindst 6 sekunder.

Reproducerbarheden ved spirometri er god, og der bør altid pustes 2 (evt. 3) gange med patienten for at sikre sig, at undersøgelsen er udført korrekt og variationen i kurverne er minimal.

Værdierne udregnes i absolutte tal samt forventede værdier, dvs. forventet i forhold til alder, køn og højde. 

lungefunktion.png

Obstruktiv lungefunktionsnedsættelse: 
Nedsat FEV1/FVC (<0,7) og nedsat FEV1 i procent af forventet (< 80% af forventet). 
Ses ved KOL og ukontrolleret astma.

Lungefunktion.kol.png
 

Restriktiv lungefunktionsnedsættelse:
Normalt eller forhøjet FEV1/FVC (oftest >0,8) og nedsat FEV1 i procent af forventet (<80% af forventet).
Ses ved interstitielle lungelidelser som lungefibrose og sarkoidose, og ved extrapulmonal sygdom som pleuraeffusion, neuromuskulær lidelse, kyfoskoliose eller overvægt.


Reversibilitetstest: Patient med obstruktiv lungefunktionsnedsættelse bør få foretaget en reversibilitetstest for at bestemme den optimale lungefunktion og for at afgøre om patienten har KOL eller astma bronkiale:
Mål FEV1. Typisk anvendes en korttidsvirkende beta-2-agonist i høj dosis såsom (Ventoline®salbutamol 0,6-0,8 Diskhaler eller Bricanyl terbutalin Turbuhaler 1-1,5 mg). FEV1 gentages efter ca. 30 min.


En stigning i FEV1 på >12%, dog mindst 200 ml, anses for at være signifikant. Reversibilitet over for beta-2-agonist ved astma kan pga. luftvejsinflammation ikke altid påvises, og der kræves, at inflammationen dæmpes med en steroidkur – enten prenisolon 25-37½ i 10-14 dage eller inhalerede steroid i 3-4 uger jævnfør Tabel 2 (astmabehandling). Udtalt reversibilitet støtter diagnosen astma.


Hvis reversibilitetstesten er negativ, og der fortsat er mistanke til astma, bør patienten bør henvises til speciallæge i lungemedicin for udredning med NO-test og test for bronkial hyperreaktivitet.
 

 

 

 

Senest opdateret: 10. maj 2018