Diagnoser/tilstande: Ved behandling af somatisk eller psykisk lidelse med opioider og benzodiazepiner (se: www.medicin.dk) er der risiko for misbrug og afhængighed af lægemidlerne. Særlige problemer ved ordination af benzodiazepiner skal omtales:


Akut påvirkning af benzodiazepiner: Symptomerne svarer til symptomerne på en alkoholrus med sedation, motoriske koordinationsvanskeligheder med risiko for faldtraumer, kognitive dysfunktioner, især hukommelsesproblemer og dårlig impulskontrol. Symptomerne tiltager med stigende koncentration i blodet og kan resultere i forgiftningstilstand med svækket bevidsthedsintensitet, eventuelt coma. Forgiftningstilstande behandling med antidot flumazenil.

Se artiklen: Afhængighed af benzodiazepiner 

 

 

Senest opdateret: 28. december 2017