Årsag: p-natrium > 146 mmol/l. Skyldes oftest nedsat kropsvand. Ses ofte hos alment medtagne eller bevidshedssvækkede patienter.


Symptomer og fund: Hos den vågne patient tørst, ved en mere fremskreden tilstand forvirring, hallucinationer og eventuelt feber. Slimhinder og huden tør med nedsat turgor.


Behandling
: Tilførsel af vand uden salt. Bevidsthedspåvirkede patienter skal altid indlægges på medicinsk afdeling. Der bør tilstræbes langsom korrektion for at gå neurologiske symptomer eller i værste fald mors. Serum natrium bør ikke korrigeres hurtigere end 0,5 mmol/l i timen eller 12 mmol/l i døgnet.

 

 

 

 

Senest opdateret: 8. januar 2018