Årsag: P-kalium < 3,3 mmol/l. Optræder hyppigt ved gastrointestinale tab og ved brug af diuretika. Sjældnere ved hyperaldosteronisme og visse arvelige nyresygdomme.

 

Symptomer og fund: Ved faldende P-kalium opleves muskelsvaghed stigende til pareser. EKG viser affladning af T-takker, udvikling af U-takker, og ST-depression.

 

Behandling: Kaliumdeficit bør altid korrigeres. Der bør anvendes per oral medicinering. Deficit bør aldrig korrigeres fuldt ud på en gang men gerne deles over flere dage. Ved persisterende hypokaliæmi trods substitution bør magnesium mangel overvejes. Ved manglende effekt at relevant behandling bør patienten henvises til nefrologisk afdeling mhp. udredning.

 

 

 

 
Senest opdateret: 8. januar 2018