pH < 7.35 og lav koncentration i plasma bikarbonat

Årsag: Årsagerne til metabolisk acidose er forskellige, men det gælder for alle at det er en potentiel livstruende situation. Ved akut eller kronisk nyreinsufficiens kan nyren ikke udskille overskuddet af syre, ved dysreguleret diabetes mellitus dannes ketonstoffer som følge af øget lipolyse og omdannelse af fedtsyrer, og ved svær diare/stomi tabes bikarbonat. Man ser laktatacidose som følge af dårlig vævsperfusion, ved hårdt muskelarbejde eller metforminforgiftning. I tilfælde med forgiftning med salicylaterm methanol, kulilteforgiftning udvikles også metabolisk acidose.


Symptomer
: Ved faldende pH stimuleres respirationscenteret og patienterne vil kompenserer med en dyb frekvent respiration, der for patienterne kan opfattes som åndenød


Behandling
: Den til grundlæggende årsag skal behandles, og der gives symptomatisk behandling blandt andet i form af dialyse, insulin, antibiotika, bikarbonat infusion med mere.

 
 
 
Senest opdateret: 8. januar 2018