Fra omkring 30/35 års alderen begynder prostata at vokse, og dette kan give en øget uretral modstand og resultere i vandladningssymptomer som slap stråle, fornemmelse af dårlig blæretømning, hyppig vandladning og bydende vandladningstrang.

Skrives oftest som LUTS (lower urinary tract symptoms). Den godartede forstørrelse af prostata opstår almindeligvis centralt i prostate, mens neoplasma malignum prostatae opstår perifer  i kirtlen.

Årsag: Ukendt, men testosteron skal være tilstede. 20 % af mænd i 50-års alderen har behandlingskrævende symptomer på infravesikal obstruktion. Der er ingen korrelation mellem prostatas størrelse og graden af vandladningsgenerne.


Symptomer
: Obstruktive forårsaget af afløbshindring og irritative, som skyldes blærens overaktivitet mod den øgede uretrale modstand. De obstruktive symptomer er igangsætningsbesvær, slap stråle, fornemmelse af dårlig blæretømning, hyppig vandladning. Irritative symptomer er imperiøsitet og bydende vandladningstrang, ufrivillig vandladning.


Diagnose
: Anamnese, væske-vandladningskema, symptom score skema (DAN-PSS). Desuden palpation af abdomen og rektaleksploration. Se i øvrigt vejledning fra Dansk Selskab for Almen medicin www.dsam.dk 


Behandling
: Når vandladningen er reguleret ved hjælp af væske-vandladningsskemaet, kan man forsøge at nedsætte den uretrale modstand med alfa-blokker. Har pt. også hypertension, kan doxazozin benyttes, idet det både virker på hypertension og på den infravesikale obstruktion (Carduran).

Alfablokker virker almindeligvis i løbet af 3-4 uger. Kan dog give hypotension i starten, så mange tilråder, at man skal tage medicinen ved sovetid. Det er også muligt at få blærehalskirtlen til at ophøre med at vokse eller evt. skrumpe ved behandling med 5-alfa-reduktase-hæmmer (finasterid eller dutasterid). Denne behandlingseffekt indtræder langsomt i løbet af 3-6 måneder.

Nogle patienter kan acceptere (økonomisk) behandling både med alfa-blokker og 5-alfa-reduktase-hæmmer. Alfa-blokker kan så seponeres efter behandling i 3-6 måneder, hvorefter man kan fortsætte med 5-alfa-reduktase-hæmmer. Er der ikke effekt af behandlingen på symptomerne, eller får pt. påvirkning af de øvre urinveje eller forværret tømning af blæren, må henvisning til hospital overvejes. Ved stor residualurin disponeret til recidiverende urinvejsinfektioner. 

I hospitals regi er der flere mulige behandlinger, bl.a. med transuretral prostataresektion, mikrobølgebehandling af prostata, laserbehandling eller regulær operation.

 

Senest opdateret: 9. januar 2018