Ses hyppigt i relation til urinvejsinfektion samt ved veneriske sygdomme.


Årsag: Bakterier i prostata, der kan opstå akut eller kronisk.


Symptomer
: Ved akut, bakteriel prostatit er der kraftige smerter i blære- og analområdet ved vandladning og høj feber.


Klinik
: Betydelig ømhed af prostata. Der kan være fluktuation tydende på prostataabsces.


Diagnostik
: Urinstix og urindyrkning kan være positiv, men behøver ikke altid at være det, fordi bakterierne sidder i prostatas kirtler.


Behandling
: Der kan forsøges behandling med quinolol, f.eks. ciprofloxacin. Oftest skal pt. henvises til sygehus pga. akut bakteriel prostatit.

Hvis quinolol hjælper, skal der gives behandling i 3-4 uger.

Kronisk bakteriel proktit skal almindeligvis vurderes nærmere på sygehus mhp., om det er følger efter infektion eller måske benign prostatahypertrofi eller neoplasma malignum prostatae.

 

 


 

Senest opdateret: 9. januar 2018