Bakteriel invasion i  blæren. Blærebetændelse 


Årsag: Som hos kvinder skyldes urinvejsinfektion oftest dårlig tømning af urinvejene eller fremmedlegemer.

Derfor kan det hos mænd ofte være kombineret med infravesikal obstruktion, f.eks. prostatahypertrofi eller urethrastriktur.


Symptomer: Smertefuld, hyppig vandladning og ofte urininkontinens.


Diagnostisk: Anamnese, væske-vandladningsskema, symptomscoreskema (DAN-PSS), spontanflowmåling og residualurin bestemt ved ultralyd samt evt. vurdering af de øvre urinveje mhp. afløbshindring eller fremmedlegemer.

Der er ofte indikation for cystoskopi.

Behandling: Iværksættes akut efter dyrkningssvar afhængig af symptomer.

 

 

 

 

Senest opdateret: 9. januar 2018