Mellemørebetændelse (sekretorisk otitis media. SOM), med tilstedeværelse af serøst eller mukøst sekret i mellemøret uden infektion


Årsag

Dysfunktion af det eustachiske rør (tuba auditiva). Forekommer hyppigst i barnealderen i forbindelse med øvre luftvejsinfektion og adenoide vegetationer og ses en sjælden gang ved tumorer i svælget (rhinopharynx).


Symptomer

  • Hørenedsættelse  på 20-40 dB
  • Trykken for øret
  • Lette smerter

Samt en række subjektive gener, som påvirker dagligdagen. 

Mange børn reagerer ikke på de subjektive symptomer, det er således ofte forældrene, der oplever almene trivselsproblemer.


Klinik

Trommehinden er retraheret og rosa med serøst eller mukøst sekret i mellemøret. Der kan konstateres nedsat bevægelighed af trommehinden ved ændring af øregangstrykket med Siegles tragt. Den bedste metode til at påvise tilstanden er tympanometri som typisk viser flad kurve.


Diagnostik

Otoskopi, tympanometri. Ved audiometri findes hørelsen som regel moderat nedsat. Rinne test er positiv ved lille høretab og negativ ved høretab større end ca. 20 bB. Ensidig serøs otitis hos voksen skal rejse mistanke om rhinopharynxtumor.


Behandling

Oftest forsvinder tilstanden spontant. Hos større børn og voksne kan man forsøge Valsalvas, evt. anvende Otovent-ballon. 

Der er enighed om, at der er indikation for tubulation, hvis tilstanden har bestået i mere end tre måneder.

Bør derfor henvises til øre-næse-halslæge så tidligt i forløbet, at barnet kan følges med tympanometri.

 

 

 

Senest opdateret: 16. juli 2018