Hørenedsættelse kan indtræffe pludseligt


Hørenedsættelse inddeles i to typer

 1. Lydlednings lidelse, konduktivt høretab.

 2. Sensorineural lidelse, perceptivt høretab.
  Ofte optræder begge typer samtidig. 
   

Årsag

1/ Lydlednings lidelse, konduktiv hørenedsættelse pga. forandringer i øregang, trommehimde, mellemører, øreknogler og labyrintfenestre.

Eksempel:

 • sekretorisk otitis media

 • cerumenprop

 • trommehindeperforation

 • øreknuder

 • kolesteatom

 • defekt i øreknoglekæden.


2/  Sensorineural lidelse, perceptiv hørenedsættelse pga. forandringer i labyrint, n. acusticus, centrale hørebaner samt centre. 

Eksempel

 • presbyacusis

 • støjskader

 • sudden deafness

 • Mb. Menière

 • infektioner

 • bivirkninger ved  brug af øretoksiske lægemidler

 • tumorer

 • eller fysiske traumer.


Symptomer

 • 1/ Lydlednings lidelse - Konduktiv høretab: Styrken af lyden nedsættes generelt.

 • 2/ Sensorineural lidelse - Perceptiv høretab: Forringet taleopfattelse, ordene flyder sammen, har svært ved præcist at høre, hvad der bliver talt om.


Diagnose

Stemmegaffel prøver - er enkle og hurtige at udføre og til at danne sig et skøn over hørenedsættelsens art og grad: 

Rinnes prøve: Sammenligner hørelsen for luftledning og knogleledning. Såfremt lyden høres kraftigt vha. knogleledningen er Rinnes prøve negativ tydende på en konduktiv hørenedsættelse. Såfremt lyden høres kraftigst ud for øregangen er Rinnes prøve positiv tydende på en perceptiv hørenedsættelse. Hos normale er Rinnes prøve positive. 

Webers prøve: Vil afsløre om lyden lateraliseres til det højre eller venstre øre eller høres centralt. Ved et konduktivt høretab lateraliseres til det dårlige øre i modsætning til en ensidig perceptiv hørenedsættelse, hvor lyden lateraliseres til det normale øre.

Yderligere undersøgelses metoder kræver mere kompliceret teknisk udstyr og foretages af ørelæger, høreklinikker og audiologiske afdelinger.

Det er tale om tone og tale audiometri.


Behandling


Konduktiv hørenedsættelse
: Kan afhjælpes ved at årsagen til høretabet fjernes ved operation, eller med  et høreapparat til at forstærke lyde. 

Perceptiv hørenedsættelse: Kan afhjælpes med høreapparat der ikke forstærker alle lyde lige kraftigt.

Henvis altid til ørelæge ved pludseligt høretab.

Arbejdsrelaterede høreskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen for at få udbetalt evt. erstatning.

 

 

Senest opdateret: 18. april 2018