Hudvækst i mellemøret er tilstedeværelse af flerlaget forhornet pladeepitel i mellemøret

Kan også være tilstæde i tilstødende luftfyldte celler i knoglevævet bag øret (processus mastoideus).

Årsag

Hyppigst retraktionslomme i trommehinde opstået pga. mellemøreundertryk gennem længere tid ved tubadysfunktion. Retraktionslommerne er næsten altid lokaliseret til pars flaccida eller til den bagerste del af pars tensa. Kan også opstå pga. metaplasi af mellemørets slimhinde (fx medfødt) eller ved migration af flerlaget pladeepitel fra trommehinden yderside gennem perforation.


Symptomer

Der er ved små kolesteatomer meget ofte ingen symptomer. Ved større kolesteatomer kommer der ofte infektion og næsten altid destruktion af knoglevæv i mellemøret (fx ossikler) eller processus mastoideus. Øreflåd, hørenedsættelse.


Klinik

Ved otoskopi ses hvidlige masser, skorper eller purulent (ildelugtende) sekret fra perforation i pars flaccida eller retraktion mod sinus tympani (bagtil). Granulationspolypper i pars flaccida. 


Differentialdiagnoser

Kronisk otitis media med central perforation af trommehinden.


Diagnostik

Henvises til speciallæge mhp. otomikroskopi.


Behandling

Ørekirurgi, dvs. tympanoplastik og mastoidektomi.

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 18. april 2018