Symptomer
: Åndenød og ledsagende angst er en ubehagelig oplevelse for patienten. Når man er alvorligt syg, er det – ikke at kunne få luft nok – et varsel om, at livet skal slutte. Åndenød optræder hos 30 – 70% af døende kræftpatienter og er et af terminalfasens mest generende symptomer, tæt forbundet med angst og uro, Det føles som at "blive kvalt".


Årsager
: Fx infektion, konkurrerende hjerte og lungelidelser, lungeemboli, stase, hjerteinsufficiens, anæmi, stase, væskeophobning (hydrothorax, ascites, pericardieeksudat),lungemetastaser, sekret, obstruktion af luftveje med tumortryk, apertura thoracis superior syndrom, smerter, angst. 


Behandling
: Diagnostik og behandling af udløsende årsag om muligt. Beroligelse og afhjælpe kvælningsfornemmelsen, nedsættelse af aktivitet, ændring af luftkvalitet, ventilation, temperatur, lejre patienten mest hensigtmæssigt, sikre frie luftveje, lungefysioterapi, evt. blodtransfusion. strålebehandling, væskeophobning. 


Farmakologisk behandling
: Altid hurtigvirkende opioider fast doseret eller p.n. ved åndenød. Kortikosteroid. Benzodiazepin. Evt. ilttilskud. Medikamenter mod KOL og hjerteinsufficiens. Ved sektretproblemer evt. glycopyrron (Robinul®) 0,2 – 0,4 mg s.c. x 6 ved sekretproblemer. Evt. sedering med opioid og benzodiazepin i.v. ved kvælning (blødning og tumortryk).

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 12. januar 2018