Symptomer
: er almindeligt forekommende, naturlige og forståelige reaktioner på en livstruende sygdom. De kan dog være patologiske. Angst og uro er ofte multifaktorielt betingede og kan være prodromer til delir (konfusion).Årsager
: Grundsygdommen, bekymring for fremtid, familie, økonomi, kriser i sygdommen, frygt for behandling, infektioner, depression, smerter, dyspnø, medikamenter, f.eks. steroid, opioid eller methylphenidat (ritalin), psykisk sygdom, forestående død, abstinenser, hyperkalcæmi. Behandling
: Hovedsageligt at give plads til samtale om angsten og dernæst at overveje årsager. Sovemidler og angstdæmpende, antidepressiva, antipsykotiska. Ukontrollabel angst og uro i den terminale fase kan kræve sedering (Midazolam eller andet sedativum + Opioid iv eller sc). 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 16. juli 2018