Symptomer
: Delir har mange forudgående symptomer, som har et fluktuerende forløb over timer til dage. Ofte er tilstanden reversibel. Symptomerne kan være hypersktivitet, agiteret med hallucinationer og motorisk aktivitet, hypoaktivitet – konfusion og sedation, en blandet form, der er den hyppigste, med såvel agitation som sedering.


Årsager
: Infektion, medikamina, f.eks. psykofarmaka, corticosteroider, anticholinergika eller opioider, angst, uro, søvnbesvær, generelt dårligt lindrende symptomer, f.eks. smerter, urinretention, forstoppelse, dehydrering, hjernetumnorer, abstinenser, f.eks. alkohol, tobak, hyperkalcæmi, hyponatriæmi, tiaminmangel, excessive stimuli, ændring af omgivelserne, f.eks. flytning fra hjemmet.


Behandling
: Den medicinske årsag er specielt vigtig at behandle ved delir. Kun ved refraktære symptomer eller terminalt delir anvendes psykofarmaka: Ritalin® methylphenidat 5 – 20 mg x-3 op til 30 mg daglig. Virkningen indtræder i løbet af 2 døgn. Må ikke bruges om natten.

 

 

 

 

 

 

 
Senest opdateret: 12. januar 2018