Diagnose
: Vær opmærksom på tidligere depression og arvelige forhold. De sædvanlige diagnostiske kriterier for depression gælder principielt også her – men de er vanskelige at anvende til denne type patienter.


Hvis patienten svarer bekræftende på spørgsmålene
:

  • Har du i mindst to uger hver dag - følt dig nedtrykt eller deprimeret det meste af tiden?
  • Er din nattesøvn afbrudt?
  • Føler du dig hjælpeløs, har du mistet livslysten, har du skyldfølelse?
  • Føler du dig træt det meste af tiden? – er depression sandsynlig, og der kan være behandlingsindikation.


Depression hos disse patienter er underdiagnosticeret. De vanlige skemaer og ICD-10 kriterierne er anvendelige, selvom en del af de fysiske symptomer kan være udløst af patientens grundsygdom. 


Årsager
: Grundsygdommen, dårlig symptomkontrol i øvrigt, insufficient behandlet smerte, CNS-sygdomme, medicin, f.eks. opioid, steroid, demens, alkohol.


Non-farmakologisk behandling
: Samtaler, eventuelt psykologisk behandling. Kognitiv terapi, information og støtte til patient og pårørende.


Behandling
: Antidepressiva (SSRI, SNRI eller TCA) ved livsperspektiv over 2 måneder.

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 12. januar 2018