Fysisk Træning
Fysisk træning og dermed bedre fysisk form har gavnlig effekt på smerter og funktion ved en lang række lidelser i bevægebevægeapparats lidelser (fx fibromyalgi, diskusprolaps, kroniske rygsmerter, myoser, skuldersmerter, achillessene smerter, tennisalbue, artrose). Det kræver ofte uger til måneders træning, før der er effekt på smerter.

 

Bløddelsbehandling herunder massage, varme og kulde behandling
Dette kan have en vis ofte relativt kortvarig smertestillende effekt. Enkelte har dog længere varende effekt. Brugen heraf er aftagende.

 

Manuel medicinsk behandling
Dette område omfatter en lang række teknikker, som det kræver særlig uddannelse at udføre.

 

TNS (Transcutan Nerve Stimulation)
TNS har ofte effekt ved behandling af neuropatiske smerter, men kan også anvendes ved mere akutopståede smerter i bevægeapparatet. Patienten styrer selv behandlingen som bruges efter behov

 

Akupunktur
Er typisk indiceret ved akutte smerter i bevægeapparatet og kan evt. gives blot som triggerpunktsakupunktur, med mindre  behandleren har større indsigt i akupunkturbehandling.

 

Psykologisk/adfærdsmæssig behandling
Behandling af komplicerede kroniske smertetilstande nødvendiggør ofte en specialiseret tværfaglig indsats. 

Behandlingen omfatter et vidt spektrum af tiltag, fra gode råd om dagligdagen til længerevarende psykologiske behandlingsserier med henblik på accept og håndtering af situationen. Målet er at få patienterne til at leve et så normalt liv som muligt uden at lade livet bestemme af smerterne. Herunder er det væsentligt at undgå sygeliggørelse ved fx at anbefale at afstå fra bestemte aktiviteter.

Mange patienter med kroniske smertetilstande har forskellige sociale problemer eller der kan være uafklarede spørgsmål vedrørende økonomi. Hjælp og afgørelse af disse forhold er som hovedregel opgaver for sociale myndigheder og andre institutioner. Det kan dog ofte være hensigtsmæssigt at drøfte disse forhold og forsøge at rådgive patienten desangående.

For yderligere information se kapitel om Akupunktur

 

 

 

Senest opdateret: 11. januar 2018