En byld opstået på rodspidsen af en avital tand.


Årsag:
Årsagen til pulpanekrosen er oftest et stort hul i en tand eller et traume. Bakterierne trænger igennem til nerven og bevirker en betændelse i denne, en pulpitis. Ubehandlet vil nerven nekrotisere. Trykket inde i pulpa øger, blodkarene stranguleres ved foramen apicale, hvorved en lokal betændelsesproces (ostitis) initieres. 

Den periapikale infektion kan udvikle sig langsomt, kronisk og asymptomatisk, som det ofte ses ved tænder der i forvejen er rodbehandlede eller akut og tiltagende smerter. Den kroniske, periapikal proces, kan udvikle sig til en radikulær cyste (se cyster). 


Symptomer:
Ingen symptomer. Diagnosticeres som regel tilfældigt ved at patienten af anden årsag får foretaget en røntgenundersøgelse.

Den primært akutte form, og den akutte opblussen af en kronisk periapikale ostit medfører kraftige smerter. Den afficerede tand føles for høj, og har intense smerter ved perkutering af tanden. Diffus rødme af slimhinden ud for tanden ses ofte, og der er kun få røntgenforandringer ved den akutte form er på dette tidspunkt. Infektionen breder sig til periost og der kommer hævelse. 
 

Klinik: Et gennembrud af periost giver anledning til submukøs hævelse og evt. fluktuation, hvorved en tandbyld (parulis) er dannet. Langt de fleste tandbylder perforerer mod kinden. I overkæben kan de dog også perforere mod ganen.
 
Ved kindtænderne i underkæben kan der i sjældne tilfælde ses udvikling af en sænkningsabsces med risiko for obstruktion af luftvejene, hvilket kræver hospitalisering. I overkæben skal man være opmærksom på at den ensidige sinuitis maxillaris næsten altid udgår fra en tandrod. I sjældne tilfælde opstår en egentlig osteomyelitis.

 
Differentialdiagnoser: Tumor. Lymfom. 

Behandling: Tandbylden incideres og drænagen opretholdes et par dage. Der trepaneres til tandens pulpa og skabes afløb. Ligeledes indledes antibiotikaterapi, ofte 2 stofsterapi, f.eks Vepicombini 1mill. gange 3 dgl. I 10 dage og metronidazol 500mg x 3 i 5-7 dage, da der ofte er tale om anaerobe bakterier.

Alternativt kan man foretage fjernelse af tanden efter et par dages antibiotikaterapi. Hvis man ønsker at bevare tanden skal den rodbehandles, når den akutte fase er overstået.

 

 

Senest opdateret: 6. marts 2018