Intraossøse patologiske tilstande i underkæben eller overkæben. Omfatter de odontogene tumorer samt en gruppe fibro-ossøse kæbesygdomme. Knoglecyster er tidligere omtalt


Odontogene tumorer

En gruppe forholdsvis sjældne tumorer der udgår fra væv tilhørende tandapparatet.


De inddeles i tre grupper, relateret til deres indhold af neoplastiske vævstyper. De vævstyper der er tale om, er odontogent epitel og odontogent ektomesenkymalt væv. (WHO)


Tumorer fordeler sig jævnt over alle aldersgrupper, men er hyppigst hos børn. De behandles med kirurgisk ekskokleation, og viser sjældent tegn til recidiv. Enkelte er lokalt så aggressive, at man betragter dem som lavmaligne f.eks. ameloblastomet.


Link til:
Ameloblastomet

Cemento-ossificerende fibrom
Odontomet

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 11. januar 2018