Betegnelsen leukoplaki anvendes om de hvide pletter, der rummer risiko for malign udvikling, efter man har udelukket (andre) kendte sygdomme og forandringer, der ikke indebærer øget risiko for cancer. (WHO). Leukoplaki er en klinisk diagnose – ingen specifik histologi.


Årsag:
Ukendt.

- Rygestop giver regression af leukoplakien
- II non-homogene typer findes C. albicans
- HPV
 

Symptomer:
Ingen. Enkelte patienter klager over ruhed i slimhinden.


Klinik:
Klassification:

A. Homogene
    leukoplakier


B. Non-homogene.
    - erytroleukoplakier
    - nodulære
    - eksofytiske

C. Erytroplakier

  • Homogen leukoplaki: en hvid læsion af ensartet udseende med glat, foldet eller korrugeret overflade. Dybe furer ses i kinden og en bølget, rynket overflade ses i mundbunden.
  • Erytroleukoplaki: en flad læsion, der overvejende består af hvide og hvide og røde forandringer.
  • Nodulære leukoplaki: Der er som regel tale om en sammenblanding af de forskellige typer, og viser sig med hvide og/eller røde ekskrescenser.


Prævalensen er 2-4% i den voksne skandinaviske befolkning. Hyppigst hos mænd. Det største problem i forbindelse med leukoplakier er vurdering af det maligne potentiale; dvs. hvor sandsynligt er det at en given læsion vil udvikles til karcinom over en årrække.


Differentialdiagnoser:
Friktionskeratoser. Morsicatio. Lichen ruber planus. Diskoid LE. Leukokeratosis nicotina palati


Behandling:
Den generelle holdning er, at leukoplakierne bør fjernes kirurgisk i forbindelse med, at man undersøger forandringen mikroskopisk. Nye undersøgelser har vist, at man kan reducere antallet af nye cancere ved Kirurgisk /CO2 laser. Endvidere skal patienten motiveres til rygestop, ligesom mundhulesvamp skal behandles.

 

 

 

Senest opdateret: 11. januar 2018