Kronisk immunologisk induceret hud- og slimhindelidelse. 

 

Årsag: Autoimmun.


Symptomer:
Smerter ved krydrede fødeemner, sarte slimhinder der skræller af.


Klinik:
Der findes en diskoid form (DLE), hvor omkring 20% af patienterne har intraorale symptomer, næsten altid ledsaget af hud -og slimhindeforandringer.

De såkaldte diskoide læsioner ses i typiske tilfælde, og er karakteriseret ved et centralt atrofisk rødligt område med en let eleveret, centralt keratiniseret afgrænsning, hvorfra der ses hvide, tynde irradierende striae, som en fjertegning. I det røde område kan der ses hvide, keratiniserede pletter der svarer til de hornpløkke som ses histologisk.

Endvidere kan der forekomme teleangiektasier. Lidelsen ses hyppigst på kinder, gingiva og prolabiet.

Desuden findes der en systemisk lupus erythematosus (SLE) med mere ukarakteristiske tegn. Det kan være dels diskoide læsioner som ved DLE, dels ukarakteristiske ulcerationer og erytemer. Gane, kind og gingiva er de hyppigste lokalisationer.


Differentialdiagnoser:
Lichen planus. Linqua geografica. Benign slimhindepemfigoid. Erytroplaki. Candidiasis.


Behandling:
Lidelsen behandles med steroidsalve, generel steroidterapi eller med antimalariamidler.

 

 

 

 

Senest opdateret: 7. marts 2018